HMS og kvalitetssikring

Kvalitet i vårt arbeid er viktig

Vi har en målsetning om å levere kvalitet i alt arbeid som vi utfører for våre kunder. For å oppnå det målet er det viktig at vi jobber strukturert og målrettet. Da er det viktig å ha gode styringssystemer i bedriften. Vi benytter HMS - KS system fra Holte. Alle våre ansatte har også egne nettbrett med sjekklister - kontrolldokumenter lett tilgjengelig slik at det enkelt kan benyttes aktivt i HMS-arbeidet. Vi er avhengig av å ha fornøyde kunder for å tilstrebe en sunn drift og videreutvikling av KM Ventilasjon AS. Det er derfor viktig for oss å ha gode rutiner for arbeidet vi skal utføre.


Utførelsen av våre oppdrag:
Enhver ansatt som utfører oppdrag for våre kunder skal opptre varsomt/aktsomt og med hensyn til omgivelsene slik at arbeidet ikke blir til ulempe for andre eller at det oppstår skader på personer, materiell eller ytre miljø. Detaljert beskrivelse – retningslinjer for håndtering av arbeidsoperasjoner står beskrevet i KM Ventilasjon AS sin personalhåndbok